logo
 
Hoofdmenu

Nieuws
Leiding
Staf
Geschiedenis
Activiteitenkalender
Oos blaedje
Foto's
Groepen
     Groep A
     Groep B
     Groep C
     Groep D
     Groep E
     Groep F
Gastenboek
Links
Contact
Portal KA-Huis
"Het onstaan van de Jeugdbeweging"

Op 11 januari 1959 vond in de Mariakamer van het KA-Huis de oprichtingsvergadering plaats van de jeugdbeweging. Bij deze oprichtingsvergadering waren aanwezig: Kapelaan Rongen, Jean Smeets, Bair Smeets, Wiel Smeets, Jeu Veelen, Jac. Meijers en Sjra Muizers. Niet, dat er voor die tijd niets gebeurd zou zijn. Wij denken bijvoorbeeld aan de Jonge Wacht van vóór de oorlog en aan Jong Nederland van na 1945, maar na een periode waarin het jeugdwerk op een dieptepunt was beland, kwam in 1959 weer een nieuwe start, omdat de behoefte aan een jeugdvereniging groot was.

Dit is duidelijk te zien aan de eerste jaren, toen de toeloop zeer groot was. Roncalli, genoemd naar de achternaam van de toenmalige paus Johannes XXIII, moest helemaal van de grond af worden opgebouwd. Dit was niet gemakkelijk, daar de middelen destijds nog zeer beperkt waren. Ook het vinden van een geschikte ruimte voor bijeenkomsten was nog een probleem. (Roncalli heeft in de start jaren onder andere in de kapelanie, het klooster Aerwinkel, de showroom van H.Demarteau aan de Hoofdstraat, het oud KA-Huis, het internaat van de huishoudschool, boven de gymzaal van de huishoudschool en in het nieuwe KA-huis groepsbijeenkomsten gedraaid).

Gaandeweg vormde zich een bepaalde manier van aanpakken. Na het eerste kamp (of eigenlijk bivak) werd overgegaan tot een indeling in kleinere groepen met ieder hun eigen leider(s) en met prachtige namen als Adelaars en Panters. Langzamerhand kreeg de jeugdbeweging een bepaalde vorm. Velen zullen het zich nog herinneren: Opening en sluiting van de bijeenkomsten in carré-formatie, het openings- en sluitingsgebed, het blauwe boekje, het uniform en de onderscheidingstekens.
Het groepswerk dat terdege en serieus was aangezet, werd in de eerste jaren voortgezet en verser en gevarieerder.
Echter, Roncalli was enkel voor jongens bestemd. Al spoedig werd door de meisjes geïnformeerd of ook voor hun soortgelijke vereniging kon worden opgericht. Zodoende vond op 1 juli 1962 de oprichting van het Meisjesgilde plaats.

Halverwege de zestiger jaren vond er een kentering in het jeugdwerk plaats. Jongere leiders met andere opvattingen en inzichten brachten nieuwe tendenties in het bestaande groepswerk teweeg. Deze opvattingen zijn sterk geëvolueerd. Opkomst van beatmuziek, veranderde kleding en gedrag zijn daar voorbeelden van. Ook werd het duidelijk, dat de mogelijkheden voor de jongeren van vijftien en ouder te gering waren. Zij vroegen om een meer aangepaste omgeving, met mogelijkheden voor ontspanning en vorming. Deze wensen waren zo reëel, dat er een aangepaste ruimte beschikbaar moest komen, hetgeen geen geringe opdracht bleek te zijn. Het uiteindelijke resultaat was, dat op 25 september 1965 het Trefcentrum voor Jongeren werd geopend, waardoor de mogelijkheden voor jongens en meisjes vanaf vijftien jaar in ruime mate werden uitgebreid. Voor de jongeren in Posterholt waren er nu drie instellingen, t.w. : Roncalli, Meisjesgilde en het Trefcentrum. Vanzelfsprekend vereiste het bestaan van deze drie instellingen een goede verstandhouding en samenwerking tussen de leiding. Al spoedig bleek, dat de beste en meest logische oplossing was, deze samenwerking een officiële vorm te geven.

Zodoende is er op 29 september 1967 door Roncalli, het “Gilde” en het Trefcentrum besloten dat zij vanaf het moment de belangen van de drie instellingen onderbrachten in een officiële stichting: de “Stichting voor Jeugd en Jongeren”. In de loop van de jaren zijn hier nog twee afdelingen aan toegevoegd, namelijk volksdansgroep “Afa Miranda”- en het Jongerenkoor “Papillon”, zodat de huidige stichting uit vijf afzonderlijke afdelingen bestaat.

In de zeventiger jaren bloeit het jeugdwerk in Posterholt enorm. In vergelijking met de verschillende andere Roerstreekgemeenten steekt onze gemeente qua aantal en grootte bepaald gunstig af. Het gaat Roncalli voor de wind en in 1972 besluit de oudste groep om nog een jaar door te gaan, zodat voor de jeugd Roncalli geen drie maar vier jaar ging duren.
Door de steeds groter wordende stichting werd de huisvesting een probleem. Men zoekt naar oplossingen en vindt die in de restauratie van het nieuwe KA-huis. Zodoende kan men op 8 november 1975 het nieuwe KA-huis openen. Een juweeltje van een gebouw, dat bij uitstek geschikt is voor het jeugdwerk. Bij Roncalli heeft men nu de smaak te pakken en in 1976 kan de zesde klas van de basisschool eveneens deelnemen aan het jeugdwerk: Een Roncalli lid kan vijf jaar bij een groep zijn.

In 2009, aan de vooravond van het 50-jarig bestaan kunnen we met voldoening terugkijken op een degelijk staaltje jeugdwerk, dat gebouwd is op sterke fundamenten en altijd met enthousiaste leiders heeft gewerkt. En als het aan Roncalli ligt, worden deze 50 jaar in de toekomstige jaren verdubbeld!!!

    

     

   
© Roncalli & Direct Web Solutions