Spaaractie zomerkamp.

Voor alle leden is een spaaractie op touw gezet welke het mogelijk maakt dat uw dochter wekelijks een bedrag spaart en dat voor het zomerkamp opgevraagd kan worden. Indien uw dochter deelneemt aan het door ons georganiseerde zomerkamp ontvangt zij boven op het gespaarde bedrag een premie van 20%.

Aan de spaaractie zijn de volgende regels verbonden:

  • Iedere deelnemer ontvangt een spaarkaart waarop wordt aangetekend hoeveel er is gespaard. De spaarkaart is ingedeeld in een 70-tal hokjes.

  • Bij elk gespaard bedrag van € 1,- wordt een hokje voorzien van een paraaf van de leiding.

  • De spaartijd loopt van 1 november t/m 31 mei.

  • Het minimum te sparen bedrag is per maand € 3,- en het maximum bedraagt € 10,- per maand.

  • Het is niet mogelijk het maximum te sparen bedrag in één keer te voldoen, er moet dus regelmatig per maand gespaard worden.

  • Sparen is alleen mogelijk op de reguliere groepsbijeenkomsten.

  • Indien het spaargeld wordt besteed als inleggeld voor het zomerkamp, ontvangt men een premie van maar liefst 20% over het totaal gespaarde bedrag.

  • Als aan de spaaractie wordt deelgenomen hoeft dit niet te betekenen dat men aan het zomerkamp moet deelnemen. Als men niet aan het zomerkamp deelneemt, wordt het netto gespaarde bedrag terugbetaald; de spaarpremie vervalt dan echter.